card
Таны захиалсан бараа
Самартай чихэр
4,900 x 1 = Төгрөг MNT 4,900 Төгрөг MNT
Захиалга хүлээн авах хүний мэдээлэл
Үнийн мэдээлэл
Үнэ
Хүргэлтийн үнэ 0
Нийт үнэ 0
Хүргэлтийн нөхцөл сонгох:
Хэрэглэгчийн захиалгын дүн 30.000₮-с дээш тохиолдолд барааг Улаанбаатар хот дотор үнэ төлбөргүй хүргэж өгнө. Хүргэлтийг тухайн өдөрт нь хүргэхийг анхаарна уу.

  • Хэрэглэгч таны гарт бараа бүтээгдэхүүн хүргэгдэн баримтанд гарын үсэг зурж хүлээн авсанаар бэлнээр төлөх боломжтой.